Survey

Provide feedback points
  • How much is technical and vocational training effective for youth employment?
    • Very much
    • very
    • Average
    • little


viewers' statistics

Who's online 2
Today 217
Yesterday 210
This month 17,460
Visitor months ago 11,305
Visitors months ago 11,448
Total visitor 336,600

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تأکید کرد: ضرورت توسعه فرهنگ هم افزایی و مشارکت جویی با ذینفعان آموزش های مهارتی ...

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر ضرورت توسعه فرهنگ هم افزایی و مشارکت جویی با ذینفعان آموزش های مهارتی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمد امین سازگار نژاد، معاون وزیر و رییس این سازمان در نشست مدیران ستادی و استانی مورخ 15/12/95، تأکید کرد: برای سامان دهی همکاری های بین دستگاهی باید الگوی تعالی و توسعه فرهنگیهم افزایی و مشارکت جویی با ذینفعان آموزش های مهارتی را به رسمیت شناخت.
محمد امین سازگارنژاد با بیان اهمیت بهره گیری از دانش فناوری اطلاعات (IT) در تحقق اهداف سازمانی ، برگزاری نخستین جشنواره محتوای الکترونیکی طعم مهارت توسط این سازمان که اختتامیه آن با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات صبح امروز مورخ 15/12/95 در محل وزارت خانه مذکور برگزار شد را رویدادی ارزشمند عنوان کرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ترغیب و تشویق ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای برای همکاری در توسعه مهارت های منابع انسانی بیان داشت: امروز بخش های صنایع، معادن، راه و ساختمان، حمل و نقل و ترابری، اصناف، اتاق های بازرگانی، حوزه فناوری اطلاعات و ... همه در ارتباط با سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشند و باید پلی بین مراکز آموزشی این سازمان و حوزه های صنعت، معدن، تجارت و کسب وکار ایجاد شود.
محمد امین سازگار نژاد با تأکید بر اثربخشی این سازمان در حوزه اقتصادی، توسعه تعامل با بخش خصوصی را امری ضروری عنوان کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: ثبت گزارش عملکرد روزانه برای تمامی سطوح کارکنان امری ضروری است که در سال آتی ارزیابی عملکرد ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای بر اساس گزارشات ثبت شده صورت می گیرد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تأکید بر تغییر رویکردها به سمت توسعه فعالیت های بخش خصوصی بیان داشت: این که بتوانیم از امکانات و ظرفیت های موجود ارزش افزوده خلق کنیم از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این نشست نقطه سرآغازی برای توسعه تعامل با بخش خصوصی و هم افزایی با ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای باشد.
شایان ذکر است، نشست مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در خصوص برنامه ریزی سال96 اين سازمان امروز یکشنبه مورخ 15/12/95 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور ، سخنرانی محمد امین سازگار نژاد ، معاون وزیر تعاون،  كار و رفاه اجتماعي و رييس اين سازمان، ارائه گزارش حضور در نمایشگاه دیداکتا کشور آلمان، تبادل نظر مدیران ستادی و استانی اين سازمان در خصوص برنامه های سال 1396 ادارات کل استانی از جمله برنامه هاي نشست مذكور بودند.
   2017/3/6 12:39    number of visits :  372

Home print Send to a Friend HTML Small text Enlarge the text download PDF output Microsoft Word output
number of visits : 372
5.5/10 (Number of Voters 10 Person )