Survey

Provide feedback points
  • How much is technical and vocational training effective for youth employment?
    • Very much
    • very
    • Average
    • little


viewers' statistics

Who's online 1
Today 231
Yesterday 210
This month 17,474
Visitor months ago 11,305
Visitors months ago 11,448
Total visitor 336,614

معاون اداره آموزش،‌ پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان خبر داد: ارائه بیش از 10 میلیون نفر- ساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی ...

معاون اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از ارائه بيش از 10 ميليون و 448 هزار و 971 نفر -ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش دولتي در سال 1395 در اين استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان ، آرش اخوان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در تشريح اين خبر افزود: آموزش‌های مهارتی یکی از ابزار‌های مورد نیاز برای توسعه اشتغال در سطح جامعه محسوب و توانمند‌سازی نیروی انسانی با استفاده از این آموزش‌ها امکان‌پذیر مي باشد، اصفهان نيز یکی از استان‌های صنعتی در سطح کشور تلقی می‌شود که ارتقای سطح مهارتی افراد برای اشتغال در بخش‌های صنعت در استان امری مهم و ضروری تلقی می‌شود، در اين راستا آموزش فنی و حرفه‌ای استان همه ساله با تمام توان نسبت به ارائه آموزش‌های مهارتی به متقاضیان اقدام می‌کند.
اخوان بيان داشت: در سال 1395 اين اداره كل عملكردي به ميزان 10 ميليون و 448 هزار و 971 نفر -ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش دولتي را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: اين آموزش ها در حوزه هاي مراكز ثابت شهري، واحدهاي سيار شهري، آموزش روستايي، آموزش در صنايع، زندان، پادگان، استاد شاگردي نوين و جوار دانشگاهي اجرا گرديده كه بيشترين عملكرد آموزشي مربوط به مراكز ثابت با 6 ميليون و 380 هزار و 143 نفر- ساعت بوده است.
   2017/3/15 11:13    number of visits :  303

Home print Send to a Friend HTML Small text Enlarge the text download PDF output Microsoft Word output
number of visits : 303
5.5/10 (Number of Voters 10 Person )